×

İÇ HASTALIKLARI (DAHİLİYE)

Anasayfa Birimler İç Hastalıkları (Dahiliye)

Birinci International Hastanesi

Güncel tıptaki bilgi birikimi ve tıbbın en eski dallarından biri olması hasebiyle sürekli dinamik ve değişkenlikleri kısa sürede içselleştirebilen bir tıp dalıdır. Erişkin bireylerde meydana gelen sağlık sorunlarına bütüncül bir yaklaşım sergileyen ve diğer tıp dalları ve disiplinlerle sürekli alışveriş halinde olan iç hastalıkları, modern sağlık sisteminin merkezinde yer alan en önemli üniteler arasında yer almaktadır.

Bölüm Hakkında

Halk tarafından iç hastalıkları olarak adlandırılan Dâhiliye ünitesi, hastalıkların teşhis ve tedavisinde radyoloji, biyokimya uzmanlarıyla koordineli çalışmalar yapmakta hastalıkların teşhisinde sağladığı bilgilerle cerrahi operasyonlara temel oluşturmaktadır. Geniş kapsamlı bir ünite olması sebebiyle sağlık sorunu yaşayan tüm bireylere kılavuzluk yapar. Tetkiklerin birçoğu dâhiliye kliniğinde yapılarak teşhisler oluşturulur. Hastalığın durumuna göre hasta ya dâhiliye ünitelerinde tedaviye devam eder veya farklı ünitelere sevkler yapılarak tedavi süreçleri başlatılır.

 • Sindirim sistemi hastalıkları,
 • Solunum sistemi hastalıkları,
 • Karaciğer, böbrek rahatsızlıkları,
 • Kan hastalıkları,
 • Hormonal bozukluklar ve obezite gibi sorunlarda ilk tetkikler dâhiliye tarafından yapılarak tanı ve tedavi yöntemleri belirlenmektedir.

Bunların dışında check-up, grip, bronşit ve zatürre vakaları, kalple ilgili sorunlar arasında bulunan ritim bozuklukları, koroner kalp rahatsızlıkları, kalp yetmezliği, hipertansiyon vakaları da dâhiliye bölümünde yapılan ilk incelemeler sonrasında hasta farklı servislere yönlendirilerek gerek medikal gerekse cerrahi müdahalelerin yapılması sağlanmaktadır.

Böbrek rahatsızlıkları, ülser, gastrit, spastik kolit, guatr, ateşli eklem romatizmaları ve diğer romatizmal hastalıklar, şeker hastalıkları yine dâhiliye ünitesinde tetkikleri yapılarak hastalıklarla ilgili tedavilerin uygulanması sağlanmaktadır.

Uygulamalar

Birçok hastalığın teşhisinin yapıldığı geniş tabanlı bir ünite olan iç hastalıkları, kendi içinde de bazı bölümlere ayrılmak suretiyle hasta tedavilerinin daha sağlıklı ve hızlı bir biçimde yapılması mümkün hale gelmektedir. Dâhiliye bölümüne başvuran hastalar detaylı bir fiziki muayeneden geçirilerek, hastalığın öyküsü bağlamında tahlil ve testlere tabi tutulur. Test ve tahlilleri sonuçlarının incelenmesi sonrasında hasta tedavisi düzenlenir. İç hastalıkları bünyesinde olup farklı hastalıkların tedavi edildiği bölümler,

 • Romatoloji,
 • Gastroenteroloji
 • Hematoloji
 • Nefroloji
 • Göğüs hastalıkları,
 • Endokrinoloji,
 • Enfeksiyonlar bölümleridir.

Ayrıca hemen her hastane ve sağlık kuruluşu 7/24 hizmet veren acil dâhiliye bölümüne sahiptir. İşleyiş olarak acil sevişlerden farklı olmayan ünite, acil vakalarda iç hastalıkları ile ilgili komplikasyonlara müdahale amacıyla hizmet vermektedir.

Romatoloji: Normal şekilde çalışmayan bağışıklık sistemleri sebebiyle oluşan romatizmal iltihaplar ve kas ve iskelet sistemi ile ilgili hastalıkların tedavilerinin yapıldığı ünitelerdir. Behçet hastalığı, bağ dokularında meydana gelen hastalıklar, eklem romatizmaları, damar iltihapları, Akdeniz ateşi, reaktif artritler romatoloji bölümünde tedavisi sürdürülen hastalıklar arasında yer almaktadır.

Gastroenteroloji: İç hastalıkları ünitesinin alt bölümlerinden biri olan Gastroenteroloji, mide, bağırsak, yemek borusu, pankreas, safra kesesi, karaciğer, kolon ve rektum, ince bağırsak gibi vücudun sindirim sistemleri iler ilgili bölümlerde oluşan hastalıkların teşhis, tedavi ve cerrahi operasyonlarının yapıldığı bölümdür.

Hematoloji: Kan hastalıkları ve en önemli kanser türlerinden biri olan lösemi hastalığının incelendiği bir bölüm olan hematoloji bölümünde ayrıca, lenfoma, multipl miyelom gibi kanser ve kan hastalıklarının teşhis, tedavi ve cerrahi uygulamaları yapılmaktadır.

Nefroloji: İç hastalıklarının yanı sıra böbrek konusunda da uzmanlaşmış hekimlerin (nefrolog) görev yaptığı ünitede, böbrek hastalıkları ile ilgili tanı ve tedaviler geliştirilerek gerekli hallerde cerrahi uygulamalar yapılmaktadır.

Göğüs Hastalıkları: Dâhiliye ünitesinde yer alan göğüs hastalıkları bölümünde göğüs boşluğunda yer alan organlarla ilgili teşhis ve tedaviler uygulanmaktadır. Akciğer kanserinin tanı ve tedavisi başta olmak üzere, astım, KOAH, bronşektazi, tanıları, kronikleşen öksürük vakaları, Zatürre (Pnömoni) Akciğer zarında sıvı birikimi (Plörezi), solunum fizyoterapisi ve sigara bağımlılığı ile ilgili tanı ve tedaviler yapılmaktadır.

Endokrinoloji: İç salgı bezlerinin oluşturduğu sistemde var olan hastalıkların teşhis ve tedavilerinin yapıldığı bölümde, hormon dengesizliği ve bu sebeple meydana gelen hastalıkların tanı ve tedavisi yapılmaktadır. Tiroit hastalıkları, Diyabet, Hipertansiyon, Menopoz ve yağ metabolizması ile ilgili sorunlar Endokrinoloji bölümünün kapsamı altında incelenen rahatsızlıklardan bazılarıdır.

Enfeksiyon: birçok hastalığın başlama belirtisi olarak görülen enfeksiyonların teşhis edildiği bölümde grip, idrar yolu enfeksiyonları, solunum yolu enfeksiyonları, ishal AIDS gibi yüksek risk oluşturan enfeksiyonların teşhisleri yapılarak, hastaya uygulanacak olan tedavi yöntemleri belirlenmektedir.

İç Hastalıkları (Dahiliye) Doktorları