×

NÖROLOJİ

Anasayfa Birimler Nöroloji

Birinci International Hastanesi

Günümüzde birçok farklı tıp dalıyla multidisipliner bir ilişki içerisinde bulunan Nöroloji bölümü, teşhis ve cerrahi dışında kalan vakalara ait tedavilerin uygulandığı bir tıp bilimi dalı olarak bilinmektedir. Beyin, beyin sapı, çevresel sinir sistemleri, omurilik kaslarında meydana gelen hastalıkları inceleyerek tedavi yöntemlerini belirleyen nörologlar, teşhis ve tedavinin beklentileri karşılar nitelikte olmasını sağlamak adına, hastanın klinik geçmişi, aile ilişkileri, sosyal yaşam biçimi gibi birçok unsuru birlikte değerlendirmek suretiyle tedavi programlarını uygulamaya koymaktadır.

Zaman içerisinde sınırlı ve kapalı bir bilim dalı olmaktan çıkarak alt disiplinlere bölünmüş olan Nöroloji bilimi, epilepsi. Beyin damarları rahatsızlıkları, hareket bozuklukları, bunama ve uyku bozuklukları gibi geniş bir uygulama alanına sahip olmuştur.

Bölüm Hakkında

Vücutta sinir sitemine bağlı olarak ortaya çıkan hastalıkların teşhisi ve tedavisi konusunda hizmet veren Nöroloji ünitesi, vücutta var olan elektriksel anormalliklerin ortaya çıkması ve muhtemel semptomlara sebep olması ile ilgilidir. Nöroloji alt dallarıyla birlikte vücudun neredeyse tamamını etkileyen sinirsel rahatsızlıkların teşhis ve tedavisiyle ilgilidir. Birçok farklı sebebe bağlı olarak gelime gösteren hastalıklar sinir sisteminde yıpranmalara neden olurken, nörolojik bazı hastalıklar diğer organ sistemleri üzerinde de olumsuz etkiler gösterebilmektedir.

Nöroloji servislerine başvuran hastalar birçok farklı şekilde tezahür eden şikayetlerden muzdarip olmaktadır. Genel olarak baş ağrısı, şuur değişikliklerine sebep olan sara, epilepsi belirtileri, el ve ayaklarda yaşanan uyuşmalar, baş dönmeleri, kaslarda yaşanan ağrı ve güçten düşmeler gibi belirtiler Nöroloji servislerinde görev yapan uzman nörologlar tarafından değerlendirmeye tabi tutulmaktadır. Nöroloji bölümüne sevk edilen hastalarla ilgili teşhisler EEG ve EMG testlerine tabi tutularak tedavileri hakkında yol haritaları oluşturulmaktadır.

EEG tetkikleri genellikle şuur değişiklikleri sebebiyle farklı vücut ve davranış değişikliklerine sebep olan epilepsi hastalarını muayene etmekte oldukça önemli faydalar sağlamaktadır. Hastane ve birçok sağlık kuruluşunda aynı çatı altında tüm test ve gözlemlerin yapılabiliyor olması, hastalığın teşhisinde ve tedavisinde daha avantajlı bir konuma sahip olunmasına olanak sağlamaktadır. Görüntüleme, laboratuvar tetkikleri, hastanın tıbbi özgeçmişi ve hastalığın süregelen tablosu tedavinin kısa sürede sonuç verebilmesi adına önemli bileşenlerdir.

Genel anlamda beyin ve omurilik rahatsızlıklarının temel teşkil ettiği nöroloji ünitelerinde birçok farklı beyin rahatsızlıkları yer almaktadır.,

  • Beynin ön lobunda meydana gelen rahatsızlıklar,
  • Şakak lob hasarları,
  • Yan loblarda oluşan hasarlar,
  • Artkafa bölgesinde meydana gelen hasarlar beyin bölgesinde yer alan ve nörolojinin kapsamında değerlendirilen hasarlar arasında yer almaktadır.

Uygulamalar

Hastaneler ve sağlık kuruluşlarının nöroloji bölümünde yapılan uygulamalar, nöroloji konusunda uzmanlaşmış hekimler tarafından büyük bir özen içerisinde yapılmaktadır. Farklı fonksiyon hasarlarına değişkenlik gösterebilen tedavi yöntemleri uygulayan hekimler, beyin ve damar hastalıkları başta olmak üzere birçok farklı rahatsızlığın tanı ve tedavisini gerçekleştirmektedir.

Periferik Sinir Hastalıkları

Sinir sisteminin omurilik içindeki ve kafatası boşluğu içerisindeki bölge merkezi sinir sitemi olarak adlandırılmakta, tüm vücuda yayılan kısımlarına ise periferik sinir sitemi adı verilmektedir. Bu tür hastalıklarda beyinden çıkan sinir lifleri vücudun herhangi bir yerinde tutulma yaşayarak rahatsızlığın oluşmasında rol oynayabilmektedir. Hastalığın ilerleme durumuna bağlı olarak fizik tedavi uygulamaları ilaç ve ameliyatla tedavi yöntemleri uygulanabilmektedir. Nörolojik hastalıklarda hekim tarafından önerilen tedaviler hasta yakınları tarafından büyük bir disiplin içerisinde uygulandığı takdirde, hastanın yaşam kalitesi önemli oranda olumlu gelişmeler göstermektedir.

Alzheimer ve Diğer Demanslar 

Alzheimer sinsi bir hastalık olup aslında küçük unutkanlık belirtileri ile kendini göstermeye başlar. Hastalar genelde eşyaları koydukları yerleri, isimleri unutur ve bu unutma süreci artarak devam etmeye başlar. Alzheimer halk adıyla bunama gibi demanslara da neden olabilir. Erken teşhis ve zamanında doğru tedavi bu hastalıkların hayatınızı olumsuz yönde etkilememesi için en gerekli şarttır.

Epilepsi Hastalığı 

Epilepsi hastalığının teşhis ve tedavisinde multidisipliner bir yaklaşım zorunludur. İlaç ve cerrahi müdahale olmak üzere iki farklı uygulamayla tedavi edilen epilepsi hastalarına verilen ilaçlar hastanın yaşı ve geçirdiği nöbet şekline bağlı olarak değişkenlik gösterebilmektedir.

Anormal elektrik boşalmaları olarak da nitelendirilebilen epilepsi, beyin hücrelerinde aniden başlayan ve elektriğin boşalmasıyla durağanlaşan bir rahatsızlıktır. Halk dilinde ‘’ sara’’ olarak adlandırılan bu rahatsızlık, nöroloji ünitelerinin sıklıkla karşılaştığı sorunlar arasında yer alır. Bazen kendiliğinden, bazen de hastalığı tetikleyen faktörlerle tekrarlanan epilepsi hastalığı cinsiyet ve yaş ayırt etmeden herkesin yaşayabileceği türden bir hastalıktır. Hastalığın erken teşhisi çok önemlidir.

Parkinson Hastalığı 

Parkinson hastalığı, titreme, hareketlerde koordinasyon bozukluğu ve yavaşlık ile belirti gösterir. Özellikle ileri yaşlarda ve daha çok 60 yaş üzerinde görülür. Parkinson tedavisinde de erken teşhis oldukça önemlidir, hastalıkta ilk olarak ilaç tedavisi önerilir eğer çözümlenemeyen bir durum oluşursa farklı yöntemler tercih edilir.

Multiple Skleroz 

Multiple Skleroz yani MS hastalığı özellikle ataklar halinde görülen, kişide kısmi felç, hareketlerde uyumsuzluk, kaslarda güçsüzlük gibi belirtiler gösterebilir. Multiple Skleroz ya da MS Tedavisi kişiden kişiye farklılık göstermektedir bu nedenle Nöroloji uzmanları her MS hastasına aynı tedavi yöntemini önermez.

Serebrovasküler Hastalıklar 

Serebrovasküler Hastalıklar halk arasında inme olarak da bilinir. Beyin damarlarında tıkanıklık ya da kanama sonucu ortaya çıkabilecek kaslarda güç kaybı ya da dengesizlik gibi belirtiler görülen hastalarda, kişiler en kısa süre içerisinde bir nöroloji uzmanına görünmelilerdir.  Beyin damarlarının tıkanarak kanamaya yol açması sebebiyle ortaya çıkan Serebrovasküler hastalıklar, merkezi sinir siteminde bozukluklar yaşanmasına sebep olan ve halk arasında ‘’inme’’ şeklinde tabir edilen rahatsızlıkları oluşturur. Kalıcı hasarlara sebep olan bu tür rahatsızlıklar genetik faktörlere bağlı olmakla birlikte yaşam tarzına da bağlı olarak gelişebilmektedir.

Nöroloji Doktorları