×

ÜROLOJİ

Anasayfa Birimler Üroloji

Birinci International Hastanesi

Kadın ve erkek bireylerde idrar yollarında meydana gelen şikâyet ve hastalıkları inceleyen bir bilim dalı olan Üroloji, bu konuda uzmanlaşmış ve ürolog olarak adlandırılan hekimlerle tanı ve tedaviye imkân sağlayan bilim dalıdır. Hastanelerde her iki cinsiyetle ilgili olarak tanı ve tedavinin yapıldığı üroloji servislerine başvurmak için, bazı ön belirtilerin ve sağlık sorunlarının yaşanıyor olması gereklidir.

Hastane ve özel kliniklerde idrar testleri, ultrason, test gibi farklı yollar izleyerek yapılan teşhisler sonrası ihtiyaç duyulan tedavi uygulanmaktadır.

 • İdrarı kesik kesik yapma hali,
 • İdrarda keskin ve kötü koku,
 • İdrar yapılırken ağrı ve yanma hissi,
 • İdrar yapılırken taş ve kum gibi maddeler görülmesi,
 • Cinsel ilişki sırasında ağrı durumu,
 • Bel ve kasık bölgelerinde yanma ve ağrı,
 • Kasık ağrısıyla birlikte görülen mide bulantıları,
 • Kasıktan makat bölgesine doğru ilerleyen ağrılar,
 • İdrar renginin kırmızıya dönmesi veya kan görülmesi,
 • Yüksek ateşle birlikte terleme ve halsizlik,
 • İdrara sıkça çıkma isteği,
 • İdrar kaçırma

Üroloji ile ilgili bir sorun olduğuna işaret eden belirtiler arasında yer almaktadır. Bu gibi şikayetlerin biri veya birden fazlası sürekli tekrar eden bir durum arz ediyorsa, bir sağlık kuruluşu veya hastaneye başvurarak konusunda uzman bir ürolog tarafından muayene edilmek gereklidir.

Bölüm Hakkında

Ortak belirtileri olmakla birlikte kadın ve erkek ve çocuk hastaların tıbbi geçmiş öykülerine bakarak tedavi programların uygulamaya koyan hekimler, gerekli görülmesi halinde cerrahi uygulamalarla ürolojik sorunların ortadan kaldırılmasını sağlayabilmektedir. Kan testleri, idrar testleri, görüntülü muayeneler (ultrason) hastalığa tanı koymak amacıyla hekim tarafından uygulanan yöntemler arasındadır. Fiziki muayene ve ön görüşmeler de hastalığın seyri hakkında ipuçlarının elde edilmesine olanak sağlamaktadır.

Erkek bireyler idrar yolu enfeksiyonları, kısırlık teşhis ve tedavisi, idrar yollarındaki enfeksiyonlar, uyku esnasında idrar kaçırma, böbreklerde taş bulunması, kanlı meni, penis şeklindeki eğrilikler ve sertlikler, penisin sertleşmemesi, geç boşalma, cinsel isteksizlik durumu, kesik kesik idrar yapmak, idrar deliğinin darlığı veya yanlış yerde olması, testis, penis gibi üreme organlarındaki ağrılar, penisteki akıntılar, sünnet derisinde şişme meydana gelmesi, idrar yollarında oluşan tümörler, idrar kaçırma sıkça idrara çıkma isteği, prostat kanseri, yumurtanın testis torbasında olmaması ve bunun gibi birçok ön belirti, hastanın üroloji bölümünde tedavi görmesini gerektirecek unsurlardır.

Kadınlarda ise, ilişki sırasında ağrılar, Addison hastalığı, kanlı idrar yapmak, idrar yolunun dar olması durumu, idrar yollarında tümör olasılığı, üriner inkontinans, vezikoüreterel reflü hastalığı, enürezis nokturna, genital bölgelerde oluşan siğiller ve kadın-erkek bireylerde ortak görülen belirtilerin varlığı, kadın hastaların üroloji bölümünde tedavi görmesini gerektiren belirtilerdir.

Uygulamalar

Üroloji uzmanı olarak sağlık kuruluşları ve hastanelerde görev yapan hekimler, üriner sistem ve erkek üreme sistemlerine bağlı hastalıkların teşhis ve tedavisinde anatomik ve fizyolojik bozuklukları farklı yöntemlerle tedavi ederler. Ürolog tarafından gerekli görülen durumlarda yapılan cerrahi operasyonlar ise farklı testlerden elde edilen verilere bağlı olarak yapılmaktadır. Ürologlar kendilerine tedavi için başvuran hastaların şikâyetleri ve tıbbi geçmişleri hakkında geniş bilgilerle tedaviye başlayarak gerekli uygulamalara karar vermektedir.

Tedaviye yön vermek amacıyla yapılan uygulamalar, hastanın fiziki muayenesiyle başlayan bir dizi işlemlerden oluşmaktadır.

 • Hastalık hakkında daha sağlam verilerin elde edilmesine yönelik olarak yapılan kan, idrar testleri,
 • Görüntüleme veya tarama testleri,
 • Prostat, idrar kaçırma, böbrek taşı, ereksiyon gibi sorunlara yönelik testlerin yapılması,
 • Hasta ve yakınlarına medikal ve cerrahi tedavi yöntemlerini anlatmak ve uygulamak,
 • Üriner sistem ve erkek üreme organlarıyla ilgili sorunların teşhis ve tedavisi ile ilgili uygulamalar
 • Hasta bakımına yönelik yardımcı sağlık personelini bilgilendirmek ve yönlendirmek,

Üroloji bölümünde yapılan uygulamalar arasında yer almaktadır. Uzman ürologlar ayrıca hastalığın seyrini düzenli bir şekilde izleyerek gerektiğinde farklı tedavi yollarını uygulamaya koyabilmektedir. Ayrıca hasta ve yakınlarına hastalığın tedavisi ile ilgili bilgi vermek ve hastalığın taşıdığı risklerle, bu risklerden korunma yöntemleri hakkında bilgi vermek de ürologların görev tanımları içerisinde yer almaktadır. Prostat ameliyatları, tümör, taş ve anomalilerin ameliyatları da üroloji bölümünün uygulamaları arasında yer alır. Ayrıca erkeklerde önemli bir sorun olan kısırlık tedavileri ve buna yönelik uygulamaların takibi de, ürologlar tarafından yapılan tedaviler arasında yer almaktadır.

Penis Estetiği

Deride Gerçekleştirilen Uzama

Penis boyundan memnun olmayan hastalarda penis ile yumurta torbası arasında yapılan Z Plasti işlemi ile bölgede görsel olarak 3 - 5 cm arasında uzama sağlanır.

Penis Boyunda Uzama

Özellikle son birkaç yılda penis büyütme ve penis kalınlaştırma operasyonları oldukça sık yapılmaya başlandı ancak bu gibi önemli operasyonlarda hastaların bilgilendirilmesi de en az operasyon kadar önemli.

Penisin boyunu düzenleyen oluşum kavarnöz adını verdiğimiz kıkırdaklardır. Bu kıkırdaklar ortalama 15 – 30 cm arasındır ve herhangi bir operasyon ile kıkırdak boyunda bir uzatma yapılması mümkün değildir. Ancak farklı yöntemlerle penis boyunda istenilen uzama operasyonunun yapılması mümkündür.

 • V - Y Plasti 
 • Penil Ligama Operasyonu
 • Liposakşın

Yukarıdaki yöntemlerle penis boyunda uzama işlemi yapılmakta olup ayrıca penis kalınlaştırma operasyonları da yapılmaktadır. Penis uzatma operasyonları (Penil Protez) ve penis estetiği, donanımlı ve son teknoloji cihazlarla, uzman doktor kadromuz tarafından hastanemizde başarı ile gerçekleştirilmektedir.

Üroloji Doktorları