×

ACİL

Birinci Yeni İklim Hastanesi

Pratisyen hekim, temel hekimlik eğitimini tamamlamış olmasına karşın herhangi bir branşta uzmanlığa sahip olmayan doktorlara verilen unvandır. Pratisyenler uzmanlaşacağı branşta yapacağı pratiklerle dilediği dalda uzmanlaşıp, uygulamalara dair gerekleri yerine getirdikleri zaman branş doktoru olarak unvan kazanırlar. Doktorluk eğitimi almak üzere tıp fakültelerine giriş yapan bireyler ilk altı yıl süresince tüm dallarda eğitim alır ve mezuniyetleri sonrası pratisyen hekim olarak adlandırılır. Mezuniyet sonrasında daha çok sağlık ocağı gibi kuruluşlarda görev yaparak, hekimlik mesleği ile ilgili gözlem, bilgi ve pratik imkânı bulurlar.

Bölüm Hakkında

Pratisyen hekimlere verilen görev, ana hatlarıyla hastalıkların teşhisini yaparak tedavi edici ilk işlemleri uygulamak ve hastalığın cinsine göre uzman hekimlere sevk edilmelerini sağlamaktır. İleriki dönemlerde belirli bir branşta uzmanlaşmak isteyen pratisyen hekimler tıpta uzmanlı adı verilen bir sınava tabi tutularak branşa göre 4 ile 6 yıl sürecek olan uzmanlık eğitimlerini tamamlayarak uzman hekim unvanına sahip olurlar.

Uygulamalar

Hastane ve sağlık kuruluşlarında farklı bölümlerde görev yapan pratisyen hekimler birçok mesleki sorumluluğa sahiptir. Bunlar arasında en önemlisi oldukça geniş bir yelpazeye sahip tıp branşları hakkında bilgi sahibi olması ve hastanın eklentilerini karşılayan tedavi yöntemlerini uygulayabilmesidir. Pratisyen hekimlerin uygulamaları arasında,

1- Hastane veya sağlık kurumuna tedavi amaçlı gelmiş olan hasta bireylerin fiziki muayenelerini yapmak, hastalık geçmişi hakkında bilgi alarak gerekli teşhisi oluşturmak ve en uygun tedavi yöntemiyle hastanın tedavisini sağlamak.

2- Fiziki muayenelere temel teşkil etmesi amacıyla gerekli laboratuvar testleri için hastanın sevkini yaparak test sonuçlarını incelemek.

3- Test ve analizlerden elde edilen bulgular ışığında hastalığa ön tanıyı koymak.

4- Hastalığın teşhisi aşamasında fiziksel, ruhsal ve sosyal faktörleri bir arada değerlendirerek bütünsel bir yaklaşımla hastaya gereken tedaviyi önermek.

5- Hastaya gerekli olan reçetelerin yazılması.

6- İlaç reçetelenmesi sonrasında yazdığı ilaçların diğer ilaçlarla olabilecek etkileşimler ve yan etkiler hakkında hastayı bilgilendirmek ve ilaçların doğru şekilde kullanılması ile ilgili bilgi paylaşımında bulunmak.

7- Yapılan ön analizler ve tahlillerin sonuçlarına uygun olarak hastanın uzman hekime yönlendirilmesi,

8- Koruyucu hekimlik kapsamında hastalara beslenme, sportif egzersizlerin tavsiye edilmesi ve olumsuz yaşam koşullarına sebep olarak yaşam kalitesini düşüren kötü alışkanlıklar hakkında bilgilendirmek.

9- Hamile kadınlara gerek doğum öncesi gerekse doğumdan sonraki dönemlerle ilgili bilgi vermek ve bakımlarını sağlamak.

10- Çalıştığı kurumda görev yapan tüm sağlık personeli ile koordineli ve işbirliği içeresinde çalışmak.

11-  Hastalarla ilgili elde edilen tıbbi geçmişler, hazırlanmış bulunan raporlar ve hasta muayene sonuçlarını kayıt altına almak.

12- Muayene sırasında veya tedavi aşamasında hasta ile ilgili elde edilen bilgilerin mahremiyetine sadık olmak.

13- Tıpta kaydedilen gelişmeleri, ilaç ve yeni tedavi usulleri ile ilgili bilgileri derlemek ve sürekli güncellemek.

Pratisyen hekimlerin görev yaptıkları sağlık kuruluşlarında yerine getirmesi gereken sorumluluklar arasında yer almaktadır. Görev yapılan kurumun ihtiyaçlarına uygun olarak verilen ekstra görevler için uyum göstermek ve işleyişin düzenli ve disiplinli bir şekilde sürdürülmemesine katkı sağlamak da pratisyen hekimlerden beklenen uygulamalar arasında yer almaktadır. Pratisyen hekim herhangi bir branşta uzmanlaşabilmek adına gerekli olan pratikleri uygularken iyi bir dinleyici olup mükemmel iletişim kabiliyeti edinmelidir.

Özellikle acil servislerde meydana gelen yoğun iş temposuna uyum sağlaması ve stres altında doğru karar verebilme yetisi, pratisyen hekimlerden beklenen davranış biçimleri arasınadır. Hasta bireylerle mümkün olan en iyi iletişimi kurmak ve hastaya empati kurmak hastanın travma halini atlamasında oldukça önemli unsurlardır. Bu sebeple hasta iletişimi ile ilgili deneyimler uzmanlık döneminde pratisyen hekime önemli kazançlar sağlayacaktır. Sağlık alanında çalışan uzman hekimler veya sağlık ekipleri ile multidisipliner bir çalışma yeteneği sergilemek pratisyen hekimlerin birçok branşta deneyimler kazanmasına olanak sağlar.

Pratisyen hekimler genel olarak acil servisler, verem savaş dispanseri, aile sağlık merkezleri ve toplum sağlık merkezleri gibi sağlık kuruluşlarında istihdam edilerek, mesleki gelişime ait tüm birikimlerle önce asistan daha sonra da uzman hekim olma yolunda ilerler. TUS ( Tıpta Uzmanlık Sınavı) kazananlar ise, diledikleri alanları ve hastaneleri tercih ederek meslek hayatlarını mecburi hizmet dönemiyle ilerleterek, devlet veya özel kuruluşlarda görev alabilirler.

Acil Doktorları