×

BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ

Anasayfa Birimler Beyin Ve Sinir Cerrahisi

Birinci Yeni İklim Hastanesi

Beyin ve sinir hastalıkları ( Nöroşirurji) beyin ve omurilik dokusu kaynaklı veya bu dokulara baskı uygulayan tümörlerin tedavisi başta olmak üzere,

 • Kafa ve omurilik bölgesinde meydana gelen yaralanmalar,
 • Beyin ve damar tıkanıkları
 • Bel ve boyun fıtıkları
 • Beyin kanaması
 • Beyin ve omuriliği besleyen damarlardaki anevrizma oluşumları
 • Yeni doğanların sinir sistemlerinde oluşan hastalıklar
 • Boyun damarlarındaki daralmalar
 • İlaç tedavisine cevap vermeyen epilepsi vakaları
 • Parkinson vakaları vb. gibi hastalıklar beyin ve sinir cerrahisi alanında incelenmektedir.

Nöron ve şirürji sinir yaralarını iyi eden anlamını taşır. Beyin ve sinir kliniklerinde çocuk ve yetişkinlerin yaşadığı rahatsızlıkların teşhis ve tedavisi yapılır. Cerrahi ve mikro cerrahi yöntemleriyle uygulamalarını gerçekleştiren hekimler, çalışma disiplini bakımından diğer ünitelerden farklı bir disipline sahiptir.

Bölüm Hakkında

Beyin ve sinir cerrahisi, oldukça hassas çalışma gerektiren ve tıbbın en zor dalları arasında gösterilen bir ünitedir. Cerrahi müdahaleler sırasında ileri teknoloji ürünü olan birçok cihaz kullanarak teşhis ve tedavi yöntemi belirleyen doktorlar, altı yıl tıp fakültesi eğitiminden sonra, 6 yıl da uzmanlık eğitimi almaktadır. Uzman hekimler görevleri sırasında nöroloji, nöroradyoloji, nöroanestezi gibi bölümlerle birlikte multidisipliner bir yapıda çalışırlar. Konularında uzmanlaşmış doktorlar beyin cerrahı veya nöroşirurijyen olarak adlandırılırlar.

Çocuk hastaların teşhis ve tedavileri ise, Pediatrik nöroşirurji dalı altında incelenmektedir. Anne karnından 18 yaşına kadar olan bireylerin beyin ve sinir hastalıklarıyla ilgilenen bölüm,

 • Doğumsal sinir sistemi bozuklukları
 • Omurga şeklindeki bozukluklar
 • Kafa ve omurilikte oluşan yaralanmalar
 • Beyin ve omurilikteki tümörler
 • Beyinde su toplanması
 • Omurilik ve damar hastalıkları
 • Kafatasındaki şekil bozuklukları
 • Beyin omurilik sıvısındaki artış vakaları
 • Epilepsi ve benzeri hastalıklar
 • Hareket bozuklukları gibi şikâyetlerle ilgili tanı ve tedavi uygulamalarının yapıldığı ünitelerdir.
Uygulamalar

Beyin ve sinir cerrahisi üniteleri, ileri teknoloji ile üretilmiş birçok farklı cihazın kullanılarak en doğru teşhis ve operasyonların yapılabilmesini temel amaç olarak benimsemiştir. Uygulanan tedavi metotları hastanın durumuna göre gerekli cihazların tek tek veya birlikte kullanımını gerektirebilmektedir. Beyin ve sinir cerrahisi ünitelerinde yapılan uygulamalar arasında,

Beyin damar hastalıkları: Beyin damar hastalıklarının tedavisi için endovasküler ve cerrahi çalışma grubu birlikte hareket eder. Bu tür cerrahi müdahaleler

 • Beyin damarı anevrizması
 • Karotiz stenozu
 • Arterio- Venöz Malformasyon
 • Beyin kanamaları
 • Damar tıkanıklarıdır.

Beyin ve omurilik tümörleri: Bu tür operasyonlarda hem çocuk hem de yetişkin hastalara mikro cerrahi ve endoskopik tekniklerle operasyon yapılmaktadır.

Omurga Rahatsızlıkları: Kaza veya herhangi bir sebebe bağlı olarak gelişen rahatsızlıklar, belde kayma veya omurilik kanalındaki daralmalar ve doğumsal hastalıklar, beyin ve sinir cerrahi bölümünde yapılan cerrahi müdahalelerle tedavi edilir.

Travmalar: Beyin ve sinir cerrahi bölümlerinde farklı sebeplerle meydana gelen kazalara bağlı olan travma durumları acil girişimlerle tedavi edilmekte, gerekli cerrahi uygulamalar yerine getirilmektedir. Bu tür hastalar yoğun bakım ünitesi ile birlikte devam eden bir süreçte tedavi edilmektedir.

Fonksiyonel hastalıklar: Bireyin yaşam kalitesini düşüren istemsiz hareket bozuklukları da, beyin ve sinir cerrahi ünitesinde yapılan cerrahi uygulamalarla tedavi edilmektedir. Bu tür hastalıklarda özellikle beyin pili uygulaması yapılmaktadır. Doğumsal sebepler veya ağır kafa travması sonucu ortaya çıkan spastisitenin tedavisi, selektif dorsal rizotomi veya baklofen pompası yerleştirme operasyonları sonucunda gerçekleşmektedir.

Beyin ve sinir cerrahisi bölümlerinde yapılan tüm cerrahi müdahaleler belli bir risk altında yapılıyor olsa da, ileri teknoloji sayesinde riskler minimum seviyeye inmiş bulunmaktadır. 3 boyutlu görüntüleme sistemleriyle oldukça hassas bir şekilde yapılan ameliyatlar oldukça başarılı şekilde sonuçlandırılmaktadır.

Beyin Ve Sinir Cerrahisi Doktorları