×

ÇOCUK CERRAHİSİ

Anasayfa Birimler Çocuk Cerrahisi

Birinci Yeni İklim Hastanesi

Hastalıkların tanısında endoskopik uygulamalarla birlikte laparoskopik ve torakoskopik cerrahi müdahaleleri de kapsayan çocuk cerrahisi, doğum öncesinde bilinen veya doğum sonrası meydan gelen anomalilerin de cerrahi müdahaleler yoluyla giderildiği bir bölümdür.

Bölüm Hakkında

Çocuk cerrahisi bölümü diğer cerrahi bölümlerden farklı olarak sadece çocuk hastalıkları konusunda uzmanlaşmış bir bölümdür. Bölümde yer alan hekimler yeni doğan ünitesi, onkoloji, travma, yoğun bakım gibi birçok ünite ile multidisipliner bir yapıda ve birlikte çalışır. Çocuk cerrahisi dalında uzmanlık seviyesine gelen doktorlar 6 yıllık normal tıp eğitiminin yanı sıra 6 yıl da çocuk cerrahisi alanında uzmanlık eğitimine tabi tutulur. Bu sebeple çocukların psikolojisine oldukça vakıf olan hekimler, cerrahi müdahale gerektiren durumlarda hasta ve yakınlarına olağanüstü destek sağlamaktadır.

Bireyler özellikle çocukluk çağlarında geçirdikleri cerrahi müdahale izlerini bir ömür boyu vücutlarında taşımak durumunda kalabilmektedir. Bu yüzden Hem hastayı hem de ebeveyni bu tür sonuçlara hazırlamak oldukça hassas bir süreçtir. Çocuk psikolojisi konusunda uzmanlık seviyesindeki hekimler bu tür durumlarda hastanın fizyolojisi ve psikolojisini göz önünde bulundurarak gerekli müdahaleleri yapmaktadır. Çocuk fizyolojisinin henüz gelişmemiş olması, yapılacak cerrahi müdahalelerin çocuğun gelişimine zarar vermeyecek şekilde yapılmasını zorunlu kılmaktadır.

Uygulamalar

Çocuk cerrahisinde görev yapan uzman hekimlerin temel prensibi, yapılacak cerrahi uygulamalın çocuk açısından en konforlu ve ağrısız şekilde yapılması ve operasyonun çocuğun psikolojik gelişimine zarar vermeden yapılmasıdır. Bu temel esas alınarak yapılan cerrahi uygulamalar ise,

 • Kapalı ( Lapraskopik) karın ameliyatları
 • Kabızlık ve bağırsak sinir anomalilerinin cerrahi tedavisi
 • Acil durumda cerrahi gerektiren tüm hastalıkların tedavisi
 • Böbrek hastalıkları
 • Mesane ve genital bölgelerdeki rahatsızlıkların tedavisi
 • Kapalı görüntüleme ( Endoskopi, kolonoskopi, sistokopi) tedavi ve uygulamaları
 • Yeni doğan çocuklarda oluşan doğumsal hastalıklara yönelik cerrahi müdahaleler
 • Sünnet ve hipospadias tedavileri gibi cerrahi operasyon gerektiren oluşumlar, modern tıbbi donanımlar ve uzman çocuk cerrahları tarafından gerçekleştirilmektedir.

Yaklaşık olarak son 20 yıl içerisinde tanı koyma yöntemlerinin ileri teknoloji ürünü tıbbi cihazlar yardımıyla yapılabiliyor olması, birçok hastalığın erken teşhisinde önemli rol oynamaktadır. Günümüzde artık bebeklere anne karnında teşhis konabilmekte, anne karnındayken cerrahi müdahale yapılması mümkün olabilmektedir. Böylece çocuk cerrahisi bu yönüyle diğer cerrahi alanlarından ayrılan kendine has bir disiplin haline gelmiş bulunmaktadır.

Doğumsal nedenlerle cerrahi müdahale gerektiren hastalıklar, doğumsal anomali olarak tanımlanmakta ve çocuk cerrahisi bölümünde yapılan operasyonlarla tedavi edilebilmektedir.

 • Yemek borusu, mide ve bağırsakların yokluğu veya tıkalı durumda olması
 • Bağırsaklarda sinir yokluğu veya eksikliği
 • Mesanenin kısmen veya tamamen dışarda olması
 • Diyaframının olmaması, yemek borusu yokluğu ile beraber solunum borusu anomalileri çocuk cerrahisi ünitelerinde yeni doğan bebeklere uygulanan cerrahi operasyonlar arasında yer almaktadır.

Çocuk hastaların cerrahi operasyonlara verdiği tepki, yetişkin hastalara göre oldukça farklıdır. Yetişkin bir birey operasyon sonrası saatlerce sıvı almadan durabilirken, çocuklara sıvı verilmediği takdirde hızla kötüleşme tablosu görülebilmektedir. Bu sebeple çocukların tedavilerinde kullanılan ilaçlar ve operasyonlar sırasında kullanılan cerrahi aletler tamamen farklıdır. Tüm bu ince detaylar, çocuk cerrahisini farklı bir disiplin haline getiren özelliklerdir.

Çocuk Cerrahisi Doktorları