×

FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON

Anasayfa Birimler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Birinci Yeni İklim Hastanesi

Uzman hekimlerin inceleme ve tetkiklerinden geçerek teşhisi konan hastaların rehabilitasyon ve fizyoterapi programlarının uygulanmasına yönelik süreçler fizik tedavi ve rehabilitasyon üniteleri tarafından yapılmaktadır. Bir dizi özel egzersiz ve eğitim programları uygulanarak hastaların fiziksel uyumluluklarının sağlandığı ünitede, hastaların yaşadığı sakatlıklar ve hastalıkların tedavisi fizyoterapist olarak adlandırılan uzman hekimler tarafından yapılmaktadır.

Bölüm Hakkında

Kas ve iskelet sisteminde meydana gelen sorunlar, nörolojik rahatsızlıklar, kronikleşmiş bulunan ağrılar ve kansere bağlı olarak gelişen özürlülük gibi durumlara bütünsel bir yaklaşımla tedavi olanağı sağlayan bölümde, teşhis tedavi ve hastaların rehabilitesi ile ilgili çalışmalar yapılmaktadır. Uzman fizyoterapistlerin gözetiminde ilerleyen programlarda, hastanın kas ve iskelet yapısı hakkında yapılan analizler sonucunda oluşturulan tedavi programları belli bir periyodik düzen içerisinde sürdürülmektedir.

Hastaların günlük aktivitelerini mümkün olan en üst seviyelere çıkarmak adına yapılan egzersizler hastanın yaşam kalitesini artırmanın yanı sıra, psikolojik olarak da rahatlamasını sağlamaktadır. Fizik tedavi ve rehabilitasyon ünitelerinde ana gaye, bireylerin hastalık veya sakatlık sebebiyle alt seviyelere gerileyen vücut fonksiyonlarının kapasitesini artırmak, özürlülüğü önlemeyerek hastanın iyileşmesini sağlamaktır. Disiplinli bir uygulama ve tedavi sürecinden sonra birçok birey yaşamlarında bağımsız hareket edebilme kabiliyeti kazanarak, yaşamlarıyla ilgili zorlukların üstesinden gelebilmektedir.

Fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanları normal tıp eğitimi sonrasında en az 4-5 yıl boyunca fiziksel tıp ve rehabilitasyon alanında uzmanlık eğitimi almaktadır. Bu alanda yetişen hekimler kas ve iskelet sorunları ile ilgili şikâyetleri bulunan bireylerin hastalıkları ile ilgili tetkikler yaparak tanı oluşturarak tedavi programlarının planlamalarını gerçekleştirir. Hazırlanan tedavi programları sonucunda elde edilmek istenen ana gaye hastanın ağrılardan kurtulmasının sağlanması, fiziksel fonksiyonların geliştirilmesi, denge ve yürüyüş sorunlarının düzeltilerek hastanın performansının en üst düzeye çıkarılmasıdır.

Uygulamalar

Fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümünde hastalığın veya özürlülüğü oluşturan bölgeye ve hastanın durumuna göre farklı tedavi programları uygulanmaktadır.

Sıcak tedavisi:  Fizik tedavi ve rehabilitasyon ünitesinde yapılan uygulamalar arasında yer almakta olup, yüzeysel ısıtıcılar olan ısıtıcı yastıklar, hotpackler ve parafin uygulamalarını içermektedir.  Fizik tedavi ve rehabilitasyon ünitelerinde uygulanan sıcak tedavi sonucunda eklem sertliklerinde yumuşamalar görülür, kanı akışı hızlanır, sinir iletim hızı artar ve vücudun ağrılı bölgelerindeki ağrılar minimum seviyeye geriler.

Soğuk Tedavisi: Fizik tedavi ve rehabiltasyon ünitelerinde kullanılan uygulamalar arasında yer alan soğuk tedavisi sırasında Coldpack uygulaması yapılarak ödemler, vücut ağrıları minimum seviyeye çekilirken, kas spazmlarının da çözülmesi sağlanır.

Ultrason Tedavisi: Yüksek frekanslı ses dalgaları verilerek cilt, cilt altı yağ dokusundan çok kas, tendon ve ligaman kemikte ısınmayı mümkün kılan bir uygulamadır. Uygulama sırasında doku tarafından emilen ses dalgalarının ısı enerjisine dönüşmesi onucunda kas-kemik gibi derin dokuları ısıtmak mümkün olmaktadır. Ödemli dokuların daha hızlı etki eden uygulama sayesinde yaralanmalar sonucunda oluşan rahatsızlıklar giderilmektedir.

Elektrik Stimülasyonu Uygulaması:Yüzeysel elektrotların deri üzerine yerleştirilmesi ile uygulanan elektrik akımı sayesinde ağrıların dindirilmesi sağlanırken, sağlıklı kasların daha da güçlendirilmesi, kas spazmlarının çözülmesi, ödem tedavisi ve zayıf kasların güçlendirilmesi mümkün olmaktadır.

Elektro Terapi ( Sıkılışma Terapi ) : Elektrik akımın fiziksel etkilerinden tedavi amacıyla yararlanılması elektro terapi adını alır. Elektro terapi uygulamasının temeli; cilt yüzeyi, cilt altı dokuları ve derin kas gruplarının yüksek frekanslı elektriksel uyarılarla aktive edilmesi esasına dayanmaktadır. Bölgesel yağlanmalar, selülit ve ağrı tedavisi amaçlı kullanılır.

Terapötik Egzersizler : Fiziksel engellik veya özürlülük oluşturulan sorunların önlenmesi veya bu sorunlar zaten mevcutsa bunların tedavisi amacıyla kişinin hareketliliğini sağlayarak, fonksiyonlarında artışın hedeflendiği egzersizlere terapötik egzersizler denmektedir.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Doktorları