×

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ

Anasayfa Birimler Ortopedi ve Travmatoloji

Birinci Yeni İklim Hastanesi

Kas ve iskelet sistemindeki işlevlerin gereği gibi yerine getirilmesi, bu bölgelerdeki rahatsızlıkların tanılarının koyulması ile tedavilerini kapsayan önemli bir cerrahi dalıdır. Gerek doğumsal sebepler gerekse edinsel sebeplerle ortaya çıkan rahatsızlıkların en uygun medikal cihazlar ve cerrahi yöntemlerle ele alınarak tedavinin sağlandığı ortopedi kliniklerinde,

  • Spora bağlı olarak oluşan travmalar,
  • Artoprasti cerrahi ( eklem protezleri)
  • Mikro cerrahi,
  • Çocuk ortopedi ve travmatoloji bölümleri,
  • Boy uzatma ve bacak eşitsizliklerinin tedavileri,
  • Omuz, dirsek, diz cerrahileri,
  • Ayak ve ayak bileği ile ilgili sorunların tedavileri,
  • Ortopedik onkoloji,
  • Kemikte oluşan iltihapların tedavisi alt dallar olarak yer almakta ve farklı tedavi yöntemleriyle hastaların yaşam kalitelerini yükseltmeye yönelik çalışmalar yapılmaktadır.
  • Ortopedi alanında görev yapan hekimler kas ve iskelet sistemindeki hastalıkların tedavi edilmesinin yanı sıra, rahatsızlıkların ve meydana gelen yaralanmaların koruyucu hekimliğini de yönetirler.

Bölüm Hakkında

Latince ‘’düzgün’’ ve çocuk anlamına gelen ‘’pedios’’ kelimelerinin birleşmesiyle meydana gelen ortopedi, gerek yaralanma gerekse farklı sebeplerle vücutta meydana gelen ve vücudu hasarlı hale getiren etkenleri ortadan kaldırarak hareket sistemlerini doğal işleyişine kavuşturmayı amaçlar. Teknolojinin sağladığı imkânlar ışığında en hızlı şekilde gelişme gösteren bölüm her geçen gün daha da genişleyen ve kapsamı artan bir dal haline gelmektedir.

Uygulamalar

Ortopedi ve travmatoloji bölümleri insan vücudunun hemen tüm bölgelerinde meydana gelebilecek yaralanma, burkulma, ezilme, şekil değişiklikleri, yaralanmalar, iskelet sistemlerinde meydana gelebilecek deformasyonlar, kireçlenmeler, eklem bozuklukları, sinir sıkışmaları, kırık, çıkık, spor yaralanmaları gibi oldukça geniş bir alanı kapsamakta ve farklı teşhis ve tedavi yöntemleri kullanılmaktadır. Ortopedi ve travmatolojinin alt dallarında yer alan tüm teşhis ve tedaviler son derece ileri teknolojiye sahip cihazlar ve konusunda uzman hekimler tarafından yapılmaktadır.

Artroskopik Cerrahi: Eklemlerin içlerini fiberoptik cihazlar kullanarak görüntüleme ve muayene etme uygulamasıdır. Eklemlerin iç bölümlerinde meydana gelen rahatsızlık veya yaralanmaların teşhis edilmesine olanak sağlayan yöntemde birkaç küçük cilt kesisi yapmak teşhisin doğru yapılması için yeterli olmaktadır. Açık ameliyatlara nazaran daha çabuk iyileşmeye imkân sağlayan uygulama sayesinde cerrahi operasyon yaklaşık 1 saat içerisinde sonlandırılarak hastanın taburcu edilmesi sağlanarak, Diz, omuz, kıkırdak doku, menüsküs, el ve ayak bileklerindeki sorunlar kısa sürede tedavi edilerek, bireylerin en hızlı şekilde normal yaşamlarına dönmesi mümkün hale gelmektedir.

Spor Travmatolojisi: Spor vücudun daha sağlıklı olmasını sağlayan ve fizyolojik direncin yükselmesine sebep olan bir uğraştır. Fakat spor öncesi hazırlıkların yeterli şekilde yapılmaması veya müsabaka içerisinde meydana gelen yaralanmalar oldukça sık yaşanmaktadır. Özellikle bacak ve diz bölgesinde meydana gelen bu tür rahatsızlıklar, travmatoloji bölümü kapsamında tedavi edilmeyi gerekli kılmaktadır. Acil bir şekilde tanı ve tedavi olanağı sağlayan spor travmatolojisi bölümünde ayak bileği, kalça kemikleri, uyluk bölgesi, omurga, dirsek ve el bileklerinde yaşanan sorunlar giderilmektedir.

Çocuk Ortopedi ve Travmatolojisi:  Bu bölümde genellikle 16 yaş altı olan çocukların yürüme bozuklukları, doğuştan gelen vücut deformiteleri, bacak kısalığı, omurga rahatsızlıkları gibi sorunların tedavisi ve gelişiminin takibi yapılmaktadır. Uzman ortopedistler tarafından planlana tedavi süreçleri sonunda bu tür rahatsızlıklardan mustarip olan çocukların yaşam kalitelerinde oldukça önemli iyileşmeler meydana gelerek, daha uyumlu bir yaşam sürdürmeleri olanaklı hale gelmektedir.

Travmalar:  Birçok sebebe bağlı olarak yaşanan travmalar ve yaralanmalarda en hızlı şekilde iyileşmenin sağlanması adına birçok yöntem kullanılmaktadır. Ameliyata gerek duyulmadan durumlarda kullanılan Fonksiyonel tespit tekniği bu uygulamalardan biridir. Adele fonksiyonunu daha üst seviyede sağlamak adına kullanılan yöntemde sert ve uzun alçılamanın yerine daha kısa ve yarı sert alçılama uygulanmakta, hastanın daha kısa sürede yaşama adapte olması sağlanmaktadır.

El ve ayak cerrahisi: Mikro cerrahi uygulamaları sayesinde gözle görülmekte zorluk çekilen damar ve sinirler kolayca ameliyat edilmekte ve bu sayede kopan veya önemli oranda zarar gören el, kol, ayak, bacak gibi organlar yerine takılarak kaybolan vücut bütünlüğü yeniden sağlanabilmektedir. Ortopedi bölümlerinde görev yapan uzman hekimler tarafından yapılan milimetrik cerrahi operasyonlar ve tedavi uygulamaları sayesinde hastaların yaşamları boyunca daha yüksek kalitede bir yaşama kavuşmaları mümkün hale gelmektedir. Hastaların tüm beklentilerini en iyi düzeyde sağlamak adına görev yapan hekimler, tedavi programlarının düzenlenmesi ve hastalığın seyri sırasında uygulanması gereken tedavi yöntemleri konusunda hasta ve yakınlarını gerekli şekilde bilgilendirmektedir.

Ortopedi ve Travmatoloji Doktorları