×

BEYİN TÜMÖRÜ

Genel anlamı ile tümör vücudumuzun herhangi bir bölgesinde belirli bir hücre kitlesinin kontrolsüz çoğalması anlamına gelir. Vücudumuzun herhangi bir yerinde tümör oluşabileceği gibi beyinde de bu tümörlerin gelişmesi olasıdır.

Beyinde gelişen bu tümörlerin iki kaynağı vardır. Ya beynin kendi dokusundan gelişir, buna primer beyin tümörü denir. Veya vücudumuzdaki başka bir yerin tümörünün beyne sıçraması şeklinde gelişir, buna ise metastaz denir. Beyin primer tümörlerinin görülme sıklığı yıllık 100.000 kişide yaklaşık 6-8’dir. Beyin tümörü her yaşta görülebilir. Her 12 beyin tümöründen 1 tanesi 15 yaş altı çocuklarda görülür. 

Diğer organ tümörlerinde olduğu gibi beyin tümörü de iyi huylu ve kötü huylu diye ikiye ayrılır. Kötü huylu tümörler halk arasında beyin kanseri olarak bilinir. İyi huylu beyin tümörlerinde belirtiler genelde yavaş gelişirken, kötü huylu beyin tümörlerinde belirti ve bulgular daha hızlı ortaya çıkar. 

Beyin Tümörü Belirtileri

1. Tümörün beyin dokusuna yaptığı hasar ile ortaya çıkar. Örneğin;

  • Hastanın kolunda veya bacağında güçsüzlük ve uyuşmalar gelişebilir, 
  • Tümörün görme sinirlerine baskı yapması ile görme bozukluğu oluşabilir, 
  • Tümörün işitme sinirlerine baskı yapması ile işitme kaybına neden olabilir,
  • Denge merkezini etkileyerek dengesizlik ve yürüme bozukluğu yapabilir.

2. Tümör kafa içi basıncının artışına neden olarak ortaya çıkabilir. Örneğin;

  • Baş ağrısı
  • Kusma
  • Bilinç bozukluğu 
  • Koma

3. Bazen beyin tümörünün ilk belirtisi epilepsi krizi (sara nöbeti) olabilir. Özellikle erişkin yaşta görülen sara nöbetinde hasta muhakkak beyin tümörü açısından değerlendirilmelidir.

Beyin Tümörü Tanısı

Beyin tümörlerinde kesin tanı beyne çekilen MR ile konur. Yukarıdaki belirtilerden herhangi birisi ile doktora başvuran hastaya gereken muayene yapıldıktan sonra, eğer beyin tümöründen şüphelenilirse muhakkak ilaçlı MR çekilmesi gerekir.

Beyin Tümörü Tedavisi

Beyin tümörlerinin tedavisi günümüzde ‘Mikrocerrahi  Yöntem’ ile başarılı bir şekilde yapılmaktadır. Ameliyat kararı verilen hasta Beyin Cerrahisi bölümüne yatırıldıktan sonra gereken ön tetkikler yapılır ve hasta ameliyata alınır. Mikrocerrahi Yöntem ile tamamen çıkarılmış olan tümörün patoloji sonucu iyi huylu olarak geldiyse ilave bir tedaviye gerek kalmamaktadır. Patoloji sonucu kötü huylu gelen tümörler veya cerrahi sırasında tümörün tamamı çıkarılamadığı durumlarda ameliyat sonrasında ışın tedavisi ve kemoterapi planlanabilir. 

Günümüzde modern beyin cerrahisinin uygulanması ile beyin tümörlerinin birçoğu başarılı bir şekilde tedavi edilmektedir.

Prof. Dr. Hasan Mirzai

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı