×

EL TİTREMESİ (TREMOR)

Tremor (titreme) bir vücut parçasının (ki en çok ellerde görülür) istemsiz hareketidir.  Bununla birlikte baş ve boyun, çene, dil, gövde, bacak veya ayak gibi vücudun diğer bölgelerinde de görülebilir. Mevcut ölduğu beden parçasına göre farklı bir nörolojik hastalık belirtisi olabilir. İstirahatte ve hareket sırasında olmak üzere iki çeşittir. Ve yine bu durumda da ayrı bir hastalık belirtisidir.

Fizyolojik tremor normalde sağlıklı bireylerde bulunan çok düşük genlikli ve normal koşullarda görünür olmayan bir tremordur. Artmış sempatik aktivite, anksiyete, heyecan, korku, kas yorgunluğu, hipoglisemi, alkol ve opioid yoksunluğu, tirotoksikoz, ateş, feokromositoma ve bazı ilaçlar ile belirginleşebilir.

Esansiyel tremor çoğunlukla ellerde veya ön kolda genelde iki yanlı olan titremedir.

Primer yazıcı tremoru yazı yazma sırasında ortaya çıkan, ancak diğer istemli hareketler sırasında görülmeyen, ele lokalize titremedir. Yazı yazarken veya bir müzik aleti çalarken ortaya çıkan ve elin diğer görevleri sırasında ortaya çıkmayan göreve özgü tremorlar da görülebilir.

Ayakta durma sırasında bacakta ve gövdede ortaya çıkan tremor dengesiz duruş ile karakterize olup parkinson hastalığı yada beyincik lezyonları habercisi olabilir.

İstirahat tremoru en sık parkinson hastalığı ve parkinsona benzeyen sendromlara bağlı olarak görülür. Ancak bu durumlarda tremor dışı başka belirtiler de eşlik edebilir.  İstirahat tremoru vücutta bakır birikiminde veya  inme, vasküler malformasyon, travma veya tümör gibi  değişik nedenlere bağlı gelişen orta beyin hasarında da görülebilir.

El ve ayakta miyoklonik atma nöbetleri şeklinde olan epilepsi çeşitlerinde hastalar elde ve ayakta titreme yakınması ifadesi ile gelebilirler.

Tüm bunların yanında psikojenik  tremor da vardır.

Tüm bunlardan da anlaşılabileceği uzman bir nörolog tarafından yapılan detaylı bir nörolojik muayenenin ardından tomografi, MR, EEG, EMG ve kapsamlı biyokimya sonucuna göre doğru tanı ve buna yönelik tedavi seçimi çok önemlidir.

Uzm. Dr. Sinem Aktaş

Nöroloji Uzmanı