×

PARKİNSON HASTALIĞINDA FİZİK TEDAVİ

Parkinson Hastalığında Fizik Tedavi

Parkinson hastalığının tedavisinde fizik tedavinin rolü büyüktür.

Bu hastalarda fizyoterapi programı ile yapılan egzersizler hastada bağımsızlık, güvenlik ve kendini iyi hissetme duygusunu artırır.  İnaktivite ve düşmenin önlenmesi, fonksiyonel aktivitelerin geliştirilmesi ve aktivite kısıtlılıklarının azaltılmasıyla hastanın yaşam kalitesinin artırılması hedeflenir. Tedavi hedefleri ve uygulamalar hastalığını disabilite evresine göre planlanır.

Amaçlar ve uygulamalar:

  • İnaktivitenin önlenmesi
  • Aktivite korkusu ve düşmenin önlenmesi
  •   Fiziksel kapasitenin ( aerobik kapasite, kas kuvveti ve eklem mobilitesi) korunması veya artırılması
  •  Transfer eğitimi
  •   Postür egzersizleri
  •  Denge koordinasyon eğitimi
  •   Yürüyüş egzersizleri
  •  Eklem hareket açıklıklarının korunmasına yönelik egzersizler
  • Ağrılı hastada elektroterapi yardımı ile analjezi sağlamak
  •  Hasta eğitimi