Bölümler

Online Randevu

Lütfen hastane seçiniz.

Online Randevu

Lütfen bölüm seçiniz.

Online Randevu

Lütfen hekim seçiniz.

ERİŞKİN YOĞUN BAKIM

  “YAŞAMAK İÇİN NE GEREKİYORSA”

  Hastanemizde tam donanımlı cerrahi yoğun bakım ünitesi mevcuttur. Ünitemiz: Multidisipliner, ameliyat sonrası riskli hastalara hizmet verebilecek, komplikasyonları
göğüsleyecek, destek tedavi ve idame bakımı sağlayabilecek niteliktedir. Her türlü kateterizasyon işlemi başarı ile gerçekleştirilmektedir. Kafa travmaları ve birçok organın hasar gördüğü yeterli solunum yapılamadığı, vücut dengelerinin çok bozulduğu politravma, sepsis ve benzeri hastalıklar yanında zehirlenmelerde her türlüteknik donanıma sahip moniterizasyonu içeren ileri düzeyde
tedavi ve bakım olanağına sahiptir.

ONLINE RANDEVU