×

SOLİTER TİROİD NODÜL (TİROİD KANSERİ)

Nodül oluşumunun başlangıç zamanı, büyüklüğündeki değişiklik, ağrı, yutma güçlüğü, dispne, ses kısıklığı, düşük doz ionize radyasyona maruz kalma vede ailesel öykü S.T.Nodülüne ilk yaklaşımda önemlidir.

Tanısal  olarak tiroid-boyun ultrasonografi, FNA biyopsi, hormonal-biyokimyasal çalışım, gerektiğinde boyun BT, MRİ, sintigrafik ve genetik çalışmalar yapılabilir.

Tiroid Kanseri temelde cerrahi olarak tedavi edilir. buna karşın Bethasda sınıflamasına göre ameliyat yapılmadan takip edilen hastalarda eğer periyodik takiplerde nodül çapında artma, bası semptomlarının oluşması(ses kısıklığı, yutma güçlüğü, nefes darlığı gibi), kozmotik nedenler vede yaplan FNA  takiplerinde nodül histolojisinde bazı değişiklikler oluşmuşsa yine hastaya cerrahi yapılmalıdır...ayrıca daha önce tiroid glandına ionize radyasyon alan yada ailesel öyküsü olanlarda takip-gözlem tedavisi yapılmaksızın direkt cerrahi tedavi seçeneği uygulanmalıdır....

Malign tümörlerde ameliyat sonu hastanın evresi ve tümör'ün cinsine bağlı olarak  RAİ, hormon supresyon tedavisi ve onkolojik tedavi ilaveten kullanılabilinir. En sık görülen ve daha yumuşak seyirli olan papiller-folliküler kanser cinslerinde 10 yıllık kümülatif mortalite sırasıyla %5 ve %15 dir. Komplikasyonlar arasında ise en sık merak edilen ve ciddi olanı ise ses kısıklığı olup, insidansı olguya göre değişmek üzere <%1 dir.

Pro. Dr. İshak Safa Tüzün

Genel Cerrahi Uzmanı