Meme Kanseri ile İlgili Merak Edilenler !

KAPAT
Online Randevu

Lütfen hastane seçiniz.

Online Randevu

Lütfen bölüm seçiniz.

Online Randevu

Lütfen hekim seçiniz.

Dünyada yeni kanser tanısı alan kadınlarda %29 ile  1. ci sırada ve de kansere bağlı ölümlerde ise % 14 le 2.ci sırada yer alır..en sık 5-6. cı decade görülür vede 20-59 yaş arasındakadında görülen en sık kanser türü olup her 8 kadının 1. de meme kanseri görülür.40 yaş altında meme kanseri oluşum riski azdır,istisnası ise ailesel öykü(meme ve over kanseri yönünden) vede genetik mutasyonun pozitif olmasıdır.

Risk faktörleri arasında Hormonal nedenler: Erken menarj(12 yaş altı),nulliparite(hiç doğurmamış olmak),menapoza geç girmek(50 yaş üstü),obesite,ilk doğum yaşının >30 olması,hormron replasman tedavisi 10 yıldan fazla süre almak.. Nonhormonal nedenler ise:özellikle Hodking  Lenfoma için radyasyon tedavisi almiş olmak,günde 2 kadehden fazla alkol alma alışkanlığı, yağlı gıdaları uzun süre tüketmek…

Meme kanserinin %65-75 i sporadik,%20-30 familial,%5-10 ise herediterdir.BRCA mutasyonu en bilinen genetik faktördür,otozomal dominant geçişlidir….BRCA 1 ve 2 mutasyonu meme kanser oluşum riskini 10-20 misli arttırır.mutasyon pozitif kişilerde ömür boyu meme kanser riski %85,over kanser riskide %20-40 artar.bu nedenle bu kişilerde 25 yaşından itibaren yakın takjip programı başlatılmalıdır.gereğinde bu kişilere koruyucu iki taraflı mastektomi ve 35-40 yaşlarında over’lerin alınması  önerilirki ki bu meme kanser oluşum riskini  %90-95 azaltır..

Temel klinik yakınmalar ise:1–memede kitle-asimetri yakınması .Menapoz öncesi dönemde böyle yeni oluşan kitle yakınması ile başvuranların % 90 da iyi huylu meme(BENİGN) hastalığı tanısı konur.2—meme başında değişim, çekinti,akıntı….3—-meme derisinde ülserasyon ,kızarıklık..4—koltuk altında kitle oluşumu….Meme ağrısı ise genelde benign meme hastalıklarında söz konusudur..

TANI  için iyi bir öykü-fizik muayene esasdır….Tanıda TRİPLE TEST yani meme muayenesi+mamografi ve ultrasonografi+meme biyopsisi temeldir….gerektiğinde MRİ yardiımcıdır…Mamografi 50 yaş üstü kadınlarda meme kanseri mortalitesini  %20-35 azaltır….40-49 yaş arasındada buna yakın sonuç verir…herbir mamogrfi çekiminde 0.1 cGy doz hastaya yüklenirki,bu düşük bür doz olup hastaya artan bir meme kanser riski yüklemez….tarama mamografilerinin % 10 da patoloji saptanırki,bunlarında ancak  %5-10 da kanser  söz konudur.

Kanser tanısı alan bir hastaya ise tedaviye yön  vermek ve evrelemek için ilave biyokimyasal tetkikler,histolojik inceleme,hormon reseptör durumu,her-2 neu durumu,kemik scan,akciğer gr.,abdominal BT VE MRİ,PET  gibi ilave tetkikler yapılır.

TEDAVİ  de hastanın  inceleme sönuçlarına göre CERRAHİ(mastektomi, meme koruyucu mastektomi vs.) ,axilla’nın yönetimi(sentinal lenf nodu örnekleme,gereğinde axillar küraj),kemoterapi,radyoterapi, hormonoterapi kulanılır.

5 yıllıkyaşam evre 1 ve 2 de % 95-70,,evre 3-4 de ise %52-18 dir.

 

Prof. Dr. İshak Safa TÜZÜN

Bilgi Al
  • Kampanyalardan Telefon, Sms ve Mail yoluyla haberdar olmak ister misiniz?
ONLINE RANDEVU