Retina Hastalıkları

KAPAT
Online Randevu

Lütfen hastane seçiniz.

Online Randevu

Lütfen bölüm seçiniz.

Online Randevu

Lütfen hekim seçiniz.

Kornea ve lens ışığı retinayı odaklar. Gözümüzde ışığa duyarlı tabakamız retinadır. Bir hastanın retinasını incelerken, göz bebeğini büyütmek için göz damlaları kullanır. Bu detaylı muayeneye olanak sağlar.

Retina hastalıkları  göz doktoru tarafından teşhis ve tedavi edilen hastalıklardır. Göz doktorları, her türlü göz hastalığının değerlendirilmesi ve tedavisinde uzmanlardır.

Maküla Dejenerasyonu

Retinadaki görme merkezinde (Sarı Nokta) oluşan hasarlar birbirinden farklıdır fakat bu hasarlardan kaynaklanan hastalıklarına  maküla Dejenerasyonu adı verilmektedir. Yaş ilerledikçe hastalığın görülme sıklığı artmaktadır. Genellikle 50’li yaşlardan sonra görülmeye başlar ve her on yılda bir görülme olasılığı artar.

Hangi hastalar risk altındadır?

Retina ve maküla hastalıklarında bazı şeyler tetikleyicidir. Bunları aşağıda sıramaya çalıştık.

 • Yaş.: Ana risk faktörüdür. İtalya’da, bu hastalığın iki biçiminden birinin 70 yıldan fazla acı çekmesiyle 50-60 yıl, 1 milyondan 60 ila 70 yıl ve 2 milyona kadar yaklaşık 1,5 milyon insan olduğu tahmin edilmektedir.
 • Diyet: Makula hücreleri, serbest radikallerin hasarına özellikle duyarlıdır. Düşük miktarda antioksidan alan insanlar makülopati geliştirme riski altındadır.
 • UV ışıkları : Güneş ışınlarına bağlı hücre hasarı, zamanla makulada bozulmaya neden olabilir.
 • Sigara Tütün : Maküler dejenerasyon riski iki katından fazla artar.
 • Kalıtım : Makülopatiden bir veya daha fazla yakın akraba etkilenirse daha büyük risk altında olabilirsiniz.
 • Cinsiyet ve ırk : 75 yaşında bir kadın hastalığın aynı yaştaki bir erkeğe göre gelişme ihtimalinin iki katıdır.

Erken maküla dejenerasyonu

Erken maküla dejenerasyonun daha hafif çaplı görme kaybı oluşur ya da hiç oluşmaz.. Genellikle görme kaybı bu safhada kalır ve kötüye gitmez. Sarıya çalan lekeler gözlemlenir ki bu drusen birikintisinin oluştuğunu göstermektedir. İleri yaştaki kişilerin büyük bir bölümünde sarımsı lekelenmeler zaten görülmektedir. Yine de bu lekeler düzenli kontrol ve takip gerektirirler.

Kuru (atrofik) maküla dejenerasyonu

Maküler dejenerasyon ifadesi ile değişime neden olan retina hastalığını, retinanın merkezi alanının işlevselliğini merkezi görme kaybına kadar getiren bir durumda olduğumuzu gösterir.

Hastalığın teşhisi gözde drusen adı verilmiş olan sarıya çalan lekeler meydana geldiğinde konulabilir. Sarıya çalan bu lekelerin dejenere olmuş dokuların birikintileri olduğu düşünülmektedir.

Kuru AMD, (yaşa bağlı maküla Dejenerasyonu) hastalığın erken bir aşamasıdır ve maküler dokuların yaşlanması ve incelmesi, pigmentin makülada birikmesi veya iki işlemin bir kombinasyonundan kaynaklanabilmektedir.

Yaş (eksüdatif) maküla Dejenerasyonu

Makülopati, genellikle iki taraflı olan ve görsel fonksiyonu ciddi şekilde sınırlayan progresif merkezi görme kaybı ile karakterizedir.

Yapılan tetkikler nelerdir ?

Hastalık erken aşamalarında özellikle 2 gözden sadece biri  etkilenirse; fark edilmeyebilir.  Aşağıdaki verilere sahipseniz, Amsler testi ile kolayca doğrulanabilir.

 • Görme keskinliğinin ölçülmesi
 • Biyomikroskopide oküler fonun incelenmesi
 • Retina’nın farklı katmanlarını görselleştirmeyi sağlayan OCT (faz uyumlu optik tomografi)
 • floresein anjiografi. – FFA

Fluorangiografi, neovasküler zarı emdiren ve belirgin hale getiren mavi ışıkta floresan bir madde kullanır.

Uygulanan tedaviler nelerdir?

Kuru Tip AMD : Vitamin ve Güneş Işıklarından (UV) koruma ve takip.

Yaş Tip : Vitra içine ilaç tedavisi

Hastalığın durumuna göre belli aralıklar ile tedavi kontrol altına alınır.

Foto dinamik tedavi

Foto dinamik tedavi, lazer tedavisi gibi atrofik maküla dejenerasyonu üzerinde çalışmaktadır. Koldan verilen  renkli sıvı gözde genişleyen damarlara ulaşır ve damarları daraltır.

Foto dinamik tedavide de özel bir lazer uygulanır ve lazerin işaretlediği noktalardaki damarlar daralır.

Retina herhangi bir hasar almaz. Bu yöntemde görmenin iyileşme oranı daha yüksektir.Tedavi belirli aralıklarla tekrarlanabilmektedir.

Diğer tedavi yöntemleri nelerdir?

Yukarıda açıkladığımız bu iki yöntemin yanında farklı tedaviler de uygulanmaktadır ancak bu yöntemler henüz kanıtlanmış değillerdir. Deneysel olarak uygulanan bu tedavilerin sonuçları konusunda henüz net olarak yapılmış tıbbi bir araştırma bulunmamaktadır.

Bilgi Al
 • Kampanyalardan Telefon, Sms ve Mail yoluyla haberdar olmak ister misiniz?
ONLINE RANDEVU