SOLİTER TİROİD NODÜL (TİROİD KANSERİ)

KAPAT
Online Randevu

Lütfen hastane seçiniz.

Online Randevu

Lütfen bölüm seçiniz.

Online Randevu

Lütfen hekim seçiniz.

SOLİTER TİROİD NODÜL (TİROİD KANSERİ)

ABD  de %4 olarak  görülmesine rağmen, tiroid kanser insidansı 40/1 milyon ‘dur.bu nedenle her soliter nodül kanser anlamına gelmediği gibi,hangi durumlarda cerrahi tedavi gerekli olduğu önem arzeder.

Nodül oluşumunun başlangıç zamanı,büyüklüğündeki değişiklik,ağrı,yutma güçlüğü,dispne,ses kısıklığı,düşük doz ionize radyasyona maruz kalma vede ailesel öykü S.T.Nodülüne ilk yaklaşımda önemlidir.

TANISAL  olarak tiroid-boyun ultrasonografi,FNA biyopsi,hormonal-biyokimyasal çalışım,gerektiğinde boyun BT,MRİ,sintigrafik ve genetik çalışmalar yapılabilir.

Tiroid Kanseri temelde cerrahi olarak tedavi edilir. buna karşın Bethasda sınıflamasına göre ameliyat yapılmadan takip edilen hastalarda eğer periodik takiplerde nodül çapında artma,bası semptomlarının oluşması(ses kısıklığı,yutma güçlüğü,nefes darlığı gibi),kozmotik nedenler vede yaplan FNA  takiplerinde nodül histolojisinde bazı değişiklikler oluşmussa yine hastaya cerrahi yapılmalıdır…ayrıca daha önce tiroid glandına ionize radyasyon alan yada ailesel öyküsü olanlarda takip-gözlem tedavisi yapılmaksızın direkt cerrahi tedavi seçeneği uygulanmalıdır….

Malign tümörlerde ameliyat sonu hastanın evresi ve tümör’ün cinsine bağlı olarak  RAİ,hormon supresyon tedavisi ve onkolojik tedavi ilaveten kullanilabilinir.en sık görülen ve daha yumuşak seyirli olan papiller-folliküler kanser cinslerinde 10 yıllık kümülatif mortalite sırasıyla %5 ve %15 dir.Komplikasyonlar arasında ise en sık merak edilen ve ciddi olanı ise ses kısıklığı olup,insidansı olguya göre değişmek üzere <%1 dir.. ve gerektiğinde ameliyat anında sinir monitarizasyonu kullanarak yaralanma riski azaltılır.

Bilgi İçin Sizi Arayalım
  • Kampanyalardan Telefon, Sms ve Mail yoluyla haberdar olmak ister misiniz?
Bilgi Al
  • Kampanyalardan Telefon, Sms ve Mail yoluyla haberdar olmak ister misiniz?
ONLINE RANDEVU