×

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

Anasayfa Birimler Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları

Birinci Sağlık Grubu

Çocuk sağlığı üniteleri hastaneler ve sağlık kurumlarının en önemli birimleri arasında yer almaktadır. 0-16 yaş gurubuna ait bireylerin yaşadığı sorunlar ve hastalıklarla ilgili teşhis ve tedavilerin uygulandığı bölümde görev yapan hekimler, pediatrı konusunda da uzmanlaşmış olup, diğer tıp dallarıyla multidisipliner bir etkileşimle görev yapmaktadır.

Bölüm Hakkında

Anne karnında başlayan gözlemlerden doğum sonrası gelişimler, beslenme, aşı programları ve koruyucu hekimlik dışında,

 • Çocuk Cerrahisi,
 • Çocuk Endokrinoloji Uygulamaları,
 • Çocuk Kardiyolojisi,
 • Çocuk Hastalıkları ve Ruh Sağlığı Üniteleri,
 • Çocuk Nörolojisi,
 • Çocuk Gastroenterolojisi,
 • Çocuk Nefrolojisi,
 • Alerji Üniteleri,
 • Yeni Doğan Çocuk Bölümü,

Çocuk sağlığı ve hastalıkları ile ilgili bölümlerin bir arada işlevsellik kazandığı üniteler olarak görev yapmaktadır.

Uygulamalar

Çocuk Cerrahisi: Gebelik dönemini de kapsayan bir süreçte 0-16 yaş grubuna dâhil çocuklara cerrahi müdahalelerin yapıldığı bölümdeki uygulamalar arasında,

 • Sindirim sistemi ile ilgili cerrahi uygulamalar,
 • Çocuk jinekolojisi,
 • Kalp dışı göğüs cerrahisi,
 • Çocuk endokrin cerrahisi,
 • Travma cerrahisi,
 • Laparoskopik ve torakoskopik cerrahileri yer almaktadır.

Bu uygulamaların dışında, çeşitli sebeplere bağlı olarak ortaya çıkan organ yetmezliği sorunlarında karaciğer, ince bağırsak ve böbrek gibi organ transplantasyonu uygulamaları gerçekleştirilmektedir. Tüm bu işlemler ileri teknoloji ürünü medikal cihazlar yardımıyla ve uzman çocuk doktorlarının teşhis ve tedavi yöntemlerine uygun şekilde yürütülmektedir.

Çocuk Endokrinoloji Uygulamaları: Çocukların gelişimi sırasında yaşadıkları büyüme sorunları, hormonal salgılamanın eksik veya fazlalığına bağlı olarak gelişen hastalıkların teşhis ve tedavisi çocuk endokrinoloji ünitelerinde yapılmaktadır. Yapılan uygulamalar arasında kortizol fazlalığı, tiroit fonksiyonları, büyüme hormonu ölçümleri, cinsiyet belirleme testleri, ergenlik, böbrek üstü bezlerinin fonksiyonları, şeker metabolizması ve erbezleri fonksiyonlarının değerlendirilmesi birçok farklı test ve ölçümlerle yapılmakta ve teşhis edilen hastalıklarla ilgili tedavi programları düzenlenmektedir.

Çocuk Kardiyolojisi: Çocuk kardiyolojisi bölümündeki uygulamalar sayesinde henüz anne karnında olan çocuklarda var olan kalp hastalıklarının teşhisi yapılarak kalp sağlığının korunması ile ilgili uygulamalar hayata geçirilmektedir. Yeni doğan bebeklerin kalpleri ekokardiyografi uygulaması sayesinde incelenerek çocuk sağlığına yönelik tedavi yöntemleri belirlenebilmektedir. Çocuk sağlığına herhangi olumsuz bir etkisi bulunmayan ve doğum öncesi bebeklerin anne karnında fetal ekokardiyografi yöntemiyle muayene edilmesi erken teşhis adına önemli kazanımlar sağlamaktadır.

Çocuk Hastalıkları ve Ruh Sağlığı Üniteleri: Çocukların gelişimi konusunda büyük bir öneme sahip olan ruh sağlığı ünitelerinde yapılan uygulamalar sayesinde çocukların iç dünyalarına ilişkin gerçek tespitler yapılarak ebeveynlerin daha sağlıklı çocuklar yetiştirebilmesi mümkün kılınmaktadır. Bölümde yapılan grup terapileri, aile terapisi, oyun terapisi, zihinsel ve ruhsal değerlendirmeler, bireysel psikoterapi uygulamaları sayesinde çocukların okul çağında yaşayabilecekleri muhtemel sorunların giderilmesi sağlanmaktadır. Ayrıca dikkat bozukluğu, öğrenme güçlüğüne bağlı olarak oluşan eğitim sorunları, hiperaktivite gibi sorunların teşhisi ve tedavisine yönelik yöntemlerin belirlenmesi ve uygulanması sağlanmaktadır.

Çocuk Nörolojisi Uygulamaları: Nöroloji ünitesinde yapılan uygulamalarla, gelişmekte olan çocuk bireylerin dikkat dağınıklığı, öğrenme güçlüğü, gelişmede geri kalma, davranış bozukluğu gibi sorunlarının çözümüne yönelik önlemler alınmaktadır. Ayrıca ateşli ve ateşsiz havaleler, epilepsi hastalıkları, zekâ geriliği( Mental Retardasyon) sinir hastalıkları farklı testlerle teşhis edilerek hekim tavsiyesine uygun şekilde ilaç tavsiyeleriyle tedavi edilmektedir.

Çocuk Gastroenterolojisi: Çocuk hastalıkları ünitesi içerisinde görev yapan hekimler tarafından yapılan teşhisler arasında, farklı sebeplere bağlı olarak ortaya çıkan karın ağrıları, gaz sebebiyle oluşan karın şişkinlikler, gaz, yutma veya yeme güçlüğü gibi sorunlar bulunmaktadır. Ayrıca boy uzamasının durması, kilo alamama sorunları, kansızlık, sık olarak kanlı ve sulu dışkı yapmak, zorla dışkı yapılması, alta kaçırma, karaciğer ve dalağın büyümesi, mide kanamaları, sarılık türünden hastalıklar teşhis ve tedavi edilmektedir. Teşhise yönelik çalışmalar sırasında kullanılan modern tanı yöntemleri arasında ise, gastroskopi, rektoskopi, klonoskopi türünden endoskopik yöntemler yer almaktadır.

Çocuk Nefrolojisi Bölümündeki Uygulamalar: Nefroloji ünitesinde yeni doğan bebeklerin ve çocukların idrar yollarında oluşan rahatsızlıkların tanı ve tedavisi yapılır. Gerek doğuştan, gerekse sonradan meydana gelen kanama, kist ve tümörler, böbrek ve idrar yollarındaki taşlar, böbrek yetmezlikleri, alevli Akdeniz ateşi şeklindeki rahatsızlıklar çocuk nefrolojisi ünitesinin ilgi alanına girmektedir. Çocuk bölümünün diğer bir bölümü olan alerji ünitelerinde ise, besin ve ilaç alerjileri, astım, alerjik nezle, sinüzit vb. gibi rahatsızlıklarla ilgili tedaviler yapılmaktadır.

Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Doktorları