×

HAKKIMIZDA

Anasayfa Hakkımızda

Uzman Kadro

Amatör ruhla profesyonel anlayışı ustalıkla birleştiren her bir Birinci Sağlık Grubu çalışanı, mesleki deneyimlerini hizmet içi eğitimle destekler. Sürekli ve nitelikli hizmet üreten, sorumluluk alan kadromuz, hastaların her türlü ihtiyacına en kısa sürede, kaliteli ve akılcı çözümler üretir.

İleri Teknoloji

Birinci Sağlık Grubu, en ileri teknolojik cihazlarla donatılmıştır. Sağlık alanındaki ulusal ve uluslararası yenilikler, gelişmeler yakından takip edilir. Yüksek kaliteli hizmet verebilmenin ilk koşullarından biri olarak gördüğümüz güvenilir teknik alt yapının tesisi için enerjimizin önemli bir bölümünü araştırma ve geliştirme faaliyetlerine ayırıyoruz.

Mükemmel Hizmet

Her koşulda hasta memnuniyetini esas kabul eden uzman hekimlerimiz ve idari personelimiz için hizmetin karşılığı 'mükemmelliktir. Hedef kitlesi ve marka paydaşları ile kurulan sağlıklı iletişim ortamı, ilişkileri uzun soluklu ve güvene dayalı hale getiriyor. Deneyimli kadromuz, bilgi birikimlerini en doğru ve etkili biçimde kullanarak, tüm hizmet alanlarımızda klasik metotlarla inovatif yaklaşımların harmanlandığı en ideal çözümleri üretiyor.

Misyonumuz 

Ülkenin sağlık gereksinimlerini, etik ilkelerden asla ödün vermeden çağdaş tıp biliminin gerektirdiği bilgi ve becerilerle donatılmış uzman kadromuz ile tüm kaynakları etkin kullanarak, bilimsel, vicdani, etik ve ilkelerden ödün vermeden; hasta, hasta yakını ve çalışan memnuniyeti odaklı, bilimsel temele dayalı, güvenilir, güler yüzlü, yüksek kalite standartlarında geniş kitlelere ulaşabilecek örnek, yaygın, bütünleşmiş bir hizmet sunmak.

Vizyonumuz

Bilimsel araştırmalar ve yeni uygulamalarda öncü, güveni, saygınlığı ve hasta mahremiyetini temel ilke edinmiş, bu doğrultuda tüm çalışanları ile takım olarak çalışan, kurumsal kimliği ile öne çıkan, uluslararası alanda tıbbın ulaştığı en üst düzeydeki uygulamaları takip ederek, yurt içinde ve yurt dışında sağlık kurumlarıyla hizmet gücünü birleştirip dünya standartlarında çağdaş sağlık hizmeti sunan bir kuruluş olmayı sürdürmek

Kalite Politikamız

 • Genel ve tıbbi ahlak kurallarından ödün vermemek.
 • Sağlık hizmeti verirken insan haysiyetine en yüksek değeri ve özeni göstermek.
 • Irk, cins, din ayrımı yapmadan insan hayatına sonsuz saygı duymak.
 • Hasta ve yakınlarını doğru ve yeterli bilgilendirmek.
 • En gelişmiş, güncel ve kanıta dayalı teşhis ve tedavi imkânlarını hastaya sunmak.
 • En önemli gücümüzün yetişmiş insan kaynağımız olduğu bilinciyle hareket etmek.
 • En gelişmiş sağlık hizmetlerinin hayata geçirilmesinde öncülük etmek.
 • Toplumun çeşitli kurumlarıyla işbirliği içerisinde yaşam kalitesini arttıracak eğitim, planlama ve koordinasyon faaliyetlerini sürdürmek.

Değerlerimiz

 • İnsana Saygı
 • Bilimsel Yaklaşım, Profesyonel Çözüm
 • Tıbbi Etiğe Bağlılık
 • Etkin ve Etkili Hizmet
 • Modern Teknolojiler
 • Çözüm Odaklı Yaklaşım
 • Hasta ve Çalışan Memnuniyeti
 • Değişim ve Gelişime Açık Olmak
 • Sağlıklı Çalışma Yaşamı, Takım Ruhu
 • Saygınlık, Dürüstlük, Güvenilirlik, Şeffaflık
 • Amacımız; Kurum Misyon,Vizyon ve Hedeflere Uygun Kesintisiz Hizmettir.

Hedeflerimiz

 • Sağlık hizmetinde güvenilir, bilinen, sağlık turizmininde öncü markalardan biri olmak,
 • Kaliteli ve teknolojik alt yapıya dayalı sağlık hizmeti sunumumuzda, uluslararası standartlarda kanıta dayalı tanı, tedavi ve hasta bakımının yapıldığı güvenilir bir sağlık kuruluşu olmak,
 • Hizmet kalitesini değişen koşullar ve ihtiyaçlarımız doğrultusunda sürekli iyileştirmek,geliştirerek arttırmak,
 • Kaliteli sağlık hizmetinin temel ilkesi olma bilincini tüm çalışanlarına kazandırmak,
 • Sağlık Bakanlığı Kalite Standartlarını en iyi şekilde uygulamak ve geliştirmek,
 • Gelecekte dünya çapında sağlık hizmeti sunan güvenilir zincir hastane grupları içerisinde yer almak,
 • Hastanemiz ile, sağlıkta eğitim alanında öncü hastanelerden biri olmak,
 • Kurumsal verimliliği arttırmak, kaliteli sağlık hizmeti anlayışından ödün vermeden maliyetleri düşürmek ve takip etmek,

Organizasyon Şeması

1ORGANİZASYON ŞEMASI